алсёз


"Иман Ислам"
Каппушланы Яхья динислам назмулары
1-джашау джолу
1-кесеги
2-кесеги
3-арабсёз Achikqama

"Динни юсюнден соруула эм джууабла"
Чочайланы Шарафутдин, Къармэ Рафик
1-кесеги
2-кесеги
3-кесеги
4-кесеги

"Муслиман адамгъа бек керекли борчла" 
Эбзеланы Абуюсуф  бла Орусланы Умар 
1-намаз фарзлары
2-намаз сюнетлери,суралары
3-абдез,ораза,тауба

къарачаймалкъар тилде исламны тамалы
http://salpagarov.narod.ru  сайтда
Хостинг от uCoz