Turkmen latin kiril alfabet   


-  

Туркмен халкъда Алан къан бек кёбдю. Аланла иги къатышхандыла туркменлилеге заманында. Арабыз узакъды ансы, латин алфабетледен бек джаратхыным туркмен алфабетди. (26 латин харифден аз чыкъгъаны ючюн, фонетиканы толусу бла сакълагъаны ючюн) Алай а бизге ориентир татар бла тюрк алфабетледиле. Аны бла къалмай алфабетни  къумукълула бла бирча этиу болургъа керекди.

        


Рейтинг@Mail.ru
Хостинг от uCoz