Uchkeken elim- tuwghan cerim
Ючкёкен эли- май айда 2002 джылда. Фото къыбла джанындан алынганды. Ючкёкен Гитче Къарачай районну аралыгъыды. Учкекенде 15.000-17000 адам джашайды .Бу елде джашагъанла бары къарачайлыладыла деген джангылмаз. Учкекен 1922 джыл къуралгъанды, 6-8 ёмюрледе болгъан ески алан шахарны къатында 
Ючкёкенде биринчи джашаргъа деб юйле ышлегенле Сылпагъарлары (Мухаммад Наны улу), Байчоралары,Чотчалары, болгъандыла. Бу джерледе къошла тутуб тургъанлы ўа бек ертеден да болгъандыла къарачайлыла ( къарачайлыла- кюнбатыш АЛАНла ,малкъарлыла-кюнчыгъыш АЛАНла). Юйлени багъалары Ючкёкенде бюгюнлюкде беш мингден отуз-джюз бла джыйырма минг $ долларгъа чыгъады.(5000 -120000$.). Юйлюгюне кёре. Сёз ючюн ; бир отоуу болгъан квартир 5000 долларны тёгерегинде боллукъду. Ючкекенден гитчерек элледе багъала азыракъдыла. Черкесск шахарда Ючкёкенден еки кереге багъаракъды мекямланы (юйлени) багъалары, Налчик шахарда 2,5 еки бла джарымгъа уллуду ,Нарсанада (Кисловодск де) юч кереге уллуду Ючкёкенден юйлени багъалары. 

Üçköken eli- may ayda 2002 cılda.  Foto qıbla canından (south)  alıngandı. Üçköken Gitçe Qaraçay rayonnu aralığıdı.  Uçkekende 15.000 adam caşaydı .Bu elde caşağanla barı qaraçaylıladıla degen cangılmaz. Uçkeken 1922 cıl quralğandı, 6-8 ömürlede  bolğan eski alan şaharnı  qatında

Üçkökende birinçi caşarğa deb üyle ışlegenle Sılpağarları (Muhammad Nanı ulu), Bayçoraları,Çotçaları, bolğandıla.       Bu cerlede qoşla tutub turğanlı wa bek erteden da bolğandıla qaraçaylıla ( qaraçaylıla- künbatış ALANla ,malqarlıla-künçığış ALANla). Üyleni bağaları Üçkökende bügünlükde  törtden mingden otuz-qirq ming USA dollarğa çığadı.(4000-30000-40000$.). Üylügüne köre. Soz üçün ; bir otowu bolğan kvartir (studia apartment) 3000 dollarnı tögereginde bolluqdu. Üçkekenden gitçerek ellede bağala azıraqdıla. Çerkessk şaharda Üçkökenden eki kerege bağaraqdı mekyamlanı (üyleni) bağaları, Nalçik şaharda 2,5 eki bla carımğa ulludu ,Narsanada (Kislovodsk de) üç kerege ulludu Üçkökenden  üyleni bağaları.  (Foto em tekst Sılpağarlanı Ahmad 2002 cıl may ay.)

        

Коммунист заманда Гитче КЪарачай районда - къыркъ минг (40000) адамгъа - бир гитче, бир джангыз межгит (масджит) 20-30 адам сыйынырлай болгъанды. Къралда бир кесек бошлукъ болгъаны бла 1990 джыллада ,( Совет Союзну Коммунист Партиясыны район комитетини туура аллында) ислам динни ёрге тутханланы бир талай адамы намаз къыла турадыла. Он джылны (1990-2000) ичинде Ючкёкен елде тёрт межгит ишленгенди.Ма бу межгитге ушаш ентда еки уллу, бундан гитчерек да бир межгит барди Учкёкенде. Бюгюнлюкде Гитче КЪарачайда хар елде барды ышленген, не ишлене тургъан межгит. Бир бир елледе екишер межгитле да бардыла (Терезе елинде). Бу фото- Ючкёкен район межгитде джума кюн.
Фото эм текст Сылпагъарланы Ахмад Июнь 2002 джыл.
Рейтинг@Mail.ru

Kommunist zamanda Gitçe Qaraçay rayonda - qırq ming (40000) adamğa - bir gitçe, bir cangız mejgit (mascit) 20-30 adam sıyınırlay bolğandı. Qralda bir kesek boşluq bolğanı bla 1990 cıllada ,( Sovyet Soyuznu Kommunist Partiyasını rayoon komitetinı tuwra allında) islam dinni  örge tuthanlanı bir talay adamı namaz qıla turadıla.  On cılnı (1990-2000) içinde Üçköken elde tört mejgit ışlengendi.Ma bu mejgitge uşaş entda eki ullu, bundan gitçerek da bir mejgit bardi Uçkökende. Bügünlükde Gitçe Qaraçayda har elde bardı ışlengen, ne işlene turğan mejgit. Bir bir ellede ekişer mejgitle da bardıla (Tereze elinde). Bu foto- Üçköken rayon mejgıtde cuma kün.

Foto em tekst Sılpağarlanı Ahmad İun 2002 cıl.

Хостинг от uCoz