Къарачаймалкъар элита 100 джыл алгъа. Qaraçaymalqar elita 100 cıl alğa.

 Old Elite of Karachay Balkar (Alan`s)

Qaraçay aqsaqallanı elitası. Bügün da ,eski zamandaça, hacige barıb kelgen qartla börklerine  sarh çırmaydıla. 

Къарачай акъсакъалланы элитасы. Бюгюн да ,ески замандача, хаджиге барыб келген къартла бёрклерине  сарх чырмайдыла.

     

1.Qırrımşamhallanı Mırzaqul Ullu Qaraçaynı biyi-orus patçahni generalı.2.Orusbiylanı Ismayıl- Bahsan özenni biyi. 1.Къыррымшамхалланы Мырзакъул Уллу Къарачайны бийи-орус патчахны генералы.2.Орусбийланы Ысмайыл- Бахсан ёзенни бийи.

Bayla biyle uwdan sora. Байла бийле уудан сора

   Къарачайдан юйдеги фото.Qaraçaydan üydegi foto

 

Хостинг от uCoz