albeti/anasayfa

   " BİYNÖGER "   Habiçlanı  M. A. 2 kesegi

  Qaraçay halq-epika poema          

 

Anı çımmaqlığı, oy, sawub a alğan süt kibik,

Izından aylandırdı, kalakga ketgen it kibik.

Oyra, o it kibik.

 

Közüm körür-körmez, anı erlay marab athan em,

Marab athanlıqğa, oqnu cerge tiyib tabhan em.

Oyra, o tabhan em.

 

 

Bar alayına, alan8, ol qaça-köçe tebredi,

Qaça-kete barıb a, bir tik çıñılğa örledi.

Oyra, o örledi.

Sora ol maralnı men a süre-süre tebredim,

Oy, altınlını, canım, bara turğanlay cerledim.

Oyra, o cerledim

 

Anı bla teñişde men anı ızından örledim.

Anamdan tuwğanlı andan ariw cannı körmedim.

Oyra, o körmedim.

 

Ol uzaq bardı da, bir sabır bolmayın, atdırmay,

Canımda suwluğuma emçeklerinden tartdırmay.

Oyra, o tartdırmay.  

 

Ol kiyikni süre, tuwra tik qayağa çıqğan em,

Oy, bir eger itimi belibawuma taqğan em.

Oyra, o taqğan em.

 

Çığa-çığa barıb, Gezam qayasına örledi.

Men sürüb a sürüb, ol dağıda qaçıb tebredi,

Oyra, o örledi.

 

 

Qarıuwmu boşab, alay sağış etib olturdum,

Uwçu başlığımı qar da cummaqladan todturdum.

Oyra, o tolturdum.

12

 

Qar cummaqlanı urub, ey bashıç etib başladım,

Arı ua çığarğa birin da qoymayın boşadım.

Oyra o boşadım.

 

Men qar cummaqladan kesime bashıçla işledim,

Kökdegi teyriden da boluşluq izleb tiledim.

Oyra, o tiledim.

 

Qadalıb çıqdım sora Gezam qayanı9 başına,

Mıdahlıq keldi, canım, Gezohnu cigit caşına.

Oyra, o caşına.

 

Ekinçi egeri köb çığar dıgalas etgen ed,

Bolumnu ua tanıb, elge quwğunña ketgen ed.

Oyra, o ketgen ed

   

Tört canıma qarab, bir da maralımı körmedim,

Sadaq oqnu salıb, burunñu cayanı körmedim.

Oyra, o körmedim

 

Aşım coq, suwum coq, men a suwuq bolub esnedim,

Qaya başında, dıday, aq kiyigimi esledim.

Oyra, o esledim.

 

Entda tögeregim, oy, tul-tuban boldu, çars boldu,

Cañıdan aq maralım meni közümden tas boldu.

Oyra, o tas boldz

 

Men, armaw bolub, sağışlağa ketib alay turdum,

Soñura, es cıyıb, Gucdardan tileb, bılay sordum.

Oyra, o bılay sordum.

 

 

Carathan Allah üçün, sen ne cansa, oy, sen kimse?

Tawlada otlağan bir sawluq maral tüyülmüse?

Oyra, tüyülmüse

 

13

 

Caşırma da aytsañ a, sen şaytanmısa, cinmise?

Ne ua, cer carılıb, tübünden çığıwçu cekmise?10

Oyra, o cekmise?

 

Oy, kiyik eseñ, qaçma, ışanña salıb atma qoy!

Sawluq maral eseñ, emçegiñden cañız tartma qoy!

Oyra, o tartma qoy!

 

Ey, ol zamanda bu kiyik maña alay söleşdi,

Da qutas çaçın alıb, eki canına üleşdi.

Oyra, o üleşdi.

 

Gucdar kiyik maña, oyra, adam kibik söleşdi,

Anı seyir sözlerin bütew tögerek eşitdi.

Oyra, o eşitdi.

 

 

Sen tuzaqğa tüşdüñ, endi men qalama qaytayım,

Alay bolsa da senñe bir-eki alğış aytayş.

Oyra, o aytayım.

 

 

Ahşı Gezohnu bolur caman a tuwğan balası,

Ma bılay boladı cuğutur kiyikni qalası!

Oyra o qalası.

 

 

Men şaytan tüyülme, ne, sen sorğança, cin tüyülme,

Cerle carılıb a, andan çığıwçu cek tüyülme!

Oyra, o tüyülme!

 

 

Men kiyik tüyülme, Apsatını11 qızı Fatimama!

Sawluq maral tüyülme, tutub emçegimden tartarğa!

Oyra, o tartarğa!

 

 

Men kiyik tüyülme, Apsatını11 qızı Fatimama!

Ne küreşseñ da, cazıq, cuwuq kelalmazsa qatıma!

Oyra, o qatıma!

14

Qoy! Qayıt ızıña, sen qıynalıb, quwub boş kelme!

Apsatını qızı bu ashaq Fatima ma menme!

Oyra, o ma menme!

 

 

Tutallıq tüyülse, boş a umutlağa aldanma!

Soquranırsa, cazıq, kesiñi maña qarğatma!

Oyra, o qarğatma!

 

 

Men, aña qarab, antım, köb sağış etib olturdum,

Çepken eteklerimi qar cummaqladan tolturdum.

Oyra, o tolturdum.

 

Qar cummaqlanı basıb, aña cuwuqğa örledim.

Bar alayına, ol meni açı qarğab tebredi.

Oyra, o tebredi.

 

Men Fatimama, da Apsatını ariw qızıma!

Meni qoymay eseñ a, saw qayıtmağın ızıña!

Oyra, oy ızıña!

 

15

 

 

Süre da süre, taymay sürgeniñi qoymadıñ!

İçe da içe, oy, bizni qanıbızdan toymadıñ!

Oyra, o toymadıñ!

 

 

Oy, aşadıñ, içdiñ, bir da etibizden toymadıñ!

Qaya ıranlada sen bizni caşarğa qoymadıñ!

Oyra, o qoymadıñ!

 

 

Oy, da bizni qoysañ, Carathan12 seni bir qoymasın!

Qarğa, quzğun içib, seni da qanıñdan toymasın!

Oyra, o toymasın!

 

 

Alay bolsa da, harib, men saña alğış aytayım!

Seni kün allında ma bılay açı qarğayım!

Oyra, o qarğayım!

 

 

Caşarıq a ceriñ seni, qabır kibik, tar bolsun!

Töben canıñ, sora, çıñayalmaz kibik, car bolsun!

Oyra, o car bolsun!

 

Oy, töben canıñ teñiz bolsun, sora terk bolsun!

Oğarı canıñ a, çığalmazça bolsun, kök bolsun!

Oyra, o kök bolsun!

 

Tübüñden qıçırğan seni qulağıña ötmesin!

Dunyanı cibi da, başıñdan salınsa, cetmesin!

Oyra, o cetmesin!

 

 

Eki köndeleniñ seni, şaytan ötmez, bek bolsun!

Gurtay dorbununda catar, caşar künüñ keb bolsun!

Oyra, o keb bolsun!

 

 

Bizni qoymay eseñ, adam kelalmasın qatıña!

Djomaqğa qalğın bir eliñi caşına, qartına!

Oyra, o qartına!

16

Qarğış cetib, barama Gurtay13 dorbununa qonaqğa!

Başım qaldı qartla, caşla cırlay turur djomaqğa!

Oyra, o djomaqğa!

 

 

Men tübegen edim allay şaytan kibik kiyikge,

Süre barıb, nek çıqdım çıñıl qayağa, miyikge?!

Oyra, o miyikge.

 

 

Uwçu egerim, madar izlegença, ürgen ed,

Meni da amalsız bolub turğanımı körgen ed.

Oyra, o körgen ed.

 

 

Gucdar aythanlay a, tübüm teren boldu, terk boldu,

Ey, oğarı canım alay miyik boldu, kök boldu.

Oyra, o kök boldu.

 

 

Eki köndelenim, şaytan ötmez kibik, bek boldu,

Gurtay dorbununda catar, caşar künüm keb boldu.

Oyra, o keb boldu.

 

 

Ashaq Fatimanı tilekleri qabıl bolğandı,

Biynöger cazıq sora qaya ıranda qalğandı.

Oyra, o qalğandı.

 

Azıqsız bolub, canım, açdan aç bola başladım,

Alğı burun aşab altınlı qabımı boşadım.

Oyra, o boşadım.

 

Onbeş künnü birgeley qaya ırayda caşadım,

Awuz cetgen cerde qoymay hantlarımı aşadım.

Oyra, oy aşadım.

 

Ey, uwçu egerim maña qarab açı ürgen ed,

Qaya, oy, ıranda bu qıyınlıqlanı körgen ed.

Oyra, o körgened.

17

 

 

Butlarımdan kesib, men uwçu itime aşatdım,

Caw onbeş künnü sora anı etim bla caşatdım.

Oyra, o caşatdım.

 

 

Qarnaşı Umarnı tüşü cuqusun bölgendi:

Tüşünde kesin, alan, qımıca bolub körgendi.

Oyra, o körgendi.

 

Bir eteriñ bardı eliñ Basiyat14 qabağına,

Qarnaşıñ Umarnı qayğılı ulub arbazına.

Oyra, oy arbazına.

 

 

Ol a, qorquw etib, cer saldırğan edi atına,

Köb izleb, barğan edi, oy, Biynögerni qatına.

Oyra, o qatına.

 

 

Qaraçığız, canım, qarnaşı Umarnı tüşüne,

Onaltınçı kün bardı Gurtay dorbunnu tübüne.

Oyra, o tübüne.

 

 

Umar miyik qayada gitçe qarnaşın körgendi,

Terleb küreşse da, aña çığalmazın bilgendi.

Oyra, o bilgendi.

 

 

A ne bolğandı saña, canım, cigit Biynöger?

Quwğunña kelgen edi sen iygen bir uwçu eger!

Oyra, o uwçu eger!

 

 

Tüş! deb, keb tiledi qarnaşı Umar Biynögerden,

Tawuşun eştdiralmay ne küreşse da ol cerden.

Oyra, o ol cerden.

18

Sen meni amaltın beklenib qalğansa, degendi,

Cigit Biynögerni ua tüşalmazlığın bilgendi.

Oyra, o bilgendi.

 

 

Ey, amal tabmayın, Holamğa, Çegemge çabhandı,

Anda halqnı barın erlay kesi izleb tabhandı.

Oyra, o tabhandı.

 

 

Ullu Bızıñıda mans15 tabhanların cıydıla,

Ol kün ala barı oünnu, toynu da tıydıla.

Oyra, o tıydıla.

 

 

Holam, Çegem, Bashan, Bızıñı da barı keldile,

Qaya ıranda ua Biynögerni cañız kördüle.

Oyra, o kördüle.

 

 

Beçew16 bolub çıqdıla ol tik qayanı başına,

Oñ bersin degiz tawlunu tawda ösgen caşına.

Oyra, o caşına.

 

 

19

 

 

Anası Kyabahanña bu aman hapar barğandı,

Ol kelib Biynögerge ma eki qolun cayğandı.

Oyra, o cayğandı.

 

 

Anası Kyabahan, ey, balasın körüb cıladı,

Qolların uzatıb, aña bılay aytıb taraldı:

Oyra, o taraldı.

 

 

Uzatdıla aña bir-birine qoşub manslanı,

Mansları cetmese, gırmık etedile hanslanı.

Oyra, o hanslanı.

 

 

Ala köb madarla da, bir köb lağımla etdile.

Amalların tawusub, cuq da etalmay ketdile.

Oyra, o ketdile.

 

 

Oy balam, canım, Biynöger, anañ ma, kelgenme,

Senñe cetgen qıyınlıqnı men közüm bla körgenme.

Oyra, o körgenme.

 

 

Men çabdım, cortdum, canım, eki butumu at etdim,

Ah, kesimi ura, ceñ uçlarımı qamçi etdim!

Oyra, o qamçi etdim!

 

Köz caşımı, qayadan aqğan suwça, tamçı etdim!

Cañur cawsa, balam, qutas çaçımı camçı etdim!

Oyra, o camçı etdim!

 

Sütüm bla tileyme, sen aythanıma tıñılaçı!

Tawkel etib, taw quşum, qayadan beri çıñaçı!

Oyra, o çıñaçı!

 

 

Oy, anam, canım, sen kesiñi boşuna qıynama!

Oy anam, canım, can degen tatlıdı, çıñamam!

Oyra, o çıñamam!

20

 

 

Umar qarnaşı ua köz tuwrasından ketmeydi,

Biynöger, biyağınlay, anı aythanın etmeydi.

Oyra, oy etmeydi.

 

 

Umar aña: Tüşmeseñ, saña eterni aytırma:

Tamada qızıñı seni kün çıqğanña satarma!

Oyra, o satarma!

 

 

Kiçi qızıñı, dedi, ey, kün bathanña atarma!

Seni qatınıñı qarawaş ornuna tutarma!

Oyra, o tutarma!

 

 

Sabiy ulanıñı boynun tögerek a tartarma!

Malıñı, ırıshıñı cuğun qoymayın çaçarma!

Oyra, o çaçarma!

 

 

Ol sözleden maña ua hayır çıqmazın bileme!

Alanı aytıb a, mından arı menden tileme!

Oyra, o tileme!

 

 

Örlegenim kibik, ızıma ener col tabmayma!

Canımı süeme, başımı qayadan atmayma!

Oyra, oy atmayma!

 

 

Babugeyde17 bardı meni bir ariw tos qatınım!

Anı endi körsem, canım, bir da köbdü aytırım!

Oyra, oy aytırım!

 

 

Hapar etsegiz, beri ol mıçımayın ceter ed!

Ay, madar bolsa, maña ol bir madar eter ed!

Oyra, oy eter ed!

 

 

Anı keltirsegiz, qalay aytsa, alay eterme!

Ol da sizley aytsa, qayadan sekirib keterme!

Oyra, o keterme!

21

 

 

Da qarnaşı Umar munu alay qabıl körgendi,

Nögerle alıb, Babugeyge atlanıb ketgendi.

Oyra, o ketgendi.

 

 

Salıb bardıla ala ma Babugeyge qonaqlab,

Biynögerni haparın ala aytdıla djomaqlab:

Oyra, o djomaqlab:

 

 

Qabartıda caşağan, qobçu, kelinim, sen örge!

Qarnaşım Biynöger a hazırlanñandı ölürge!

Oyra, oy ölürge!

 

 

Tos qatını tañña deri qatı-qutu hant etdi.

Biynöger ölgen cerde öllükme! deb a ant etdi.

Oyra, oy ant etdi.

 

 

Atlanñan edi ol, bılay eki butun at etib,

Naqut çaçın sora sawlay üsüne camçı etib.

Oyra, o camçı etib.

 

 

Cılay-cılay da, bılay kölek allın tamçı etib,

Eki nazik qolun ma butlarına qamçi etib.

Oyra, o qamçi etib.

 

 

Duniyanı azabın a, ey, kim çekdirir, kim çeger!

Oy, ariw tos qatınıñ saña baradı, Biynöger!

Oyra, o Biynöger!

 

 

Çaba, corta, cılay da, ol Biynögerge ketgendi,

Terleb, canıb, bişib a, Qara çıñılğa18 cetgendi.

Oyra, o cetgendi.

22

 

 

Kökde kün bathınçı da ol Biynögerge cetgendi,

Qarab körgenleyine, bir keb tilekle etgendi.

Oyra, o etgendi.

 

 

Bir tatlı tilli da, ey, bir tab tişirıw kelgendi,

Biynögerge taralıb, sora ma bılay degendi:

Oyra, o degendi:

 

 

Cerni eteginden men can soluw etib cetgenme,

Sen ölgen cerde canımı berirge ant etgenme!

Oyra, o etgenme.

 

 

Biyleni biyi, nanım, Gezohnu cigit balası!

Bolub qalasa, canım, süymegenleni tabası!

Oyra, o tabası!

 

 

Örleb a ketgense, Biynöger, miyikden miyikge!

Qalay tübegeneñ ters ayaqlı şaytan kiyikge?!

Oyra, o kiyikge!

 

 

Uzalsam, saña ceter edi, Toba, bilegim!

Qabıl a bolsun, canım, meni bügünñü tilegim!

Oyra, o tilegim!

 

 

Oy homuh, bel qatdırçı, sen alay etib turmaçı!

Sekir, ölügüñü, oy, qaya ıranda tıymaçı!

Oyra, o tıymaçı!

 

Tüşmeseñ, ölügüñü, ey, qara quşla aşarla!

Seni süygen teñleriñ ma küe, bişe caşarla!

Oyra, o caşarla!

 

Ah, cuwuqnu, teñni kereksizge, canım, qırmaçı!

Kesim etgen aq kölekni sen közleriñe çırmaçı!

Oyra, o çırmaçı!

 

23

Altınlını19 bir alıb, uçundan turub, bırğaçı!

Kesiñ oynawçu, nanım, aq öşünüme çıñaçı!

Oyra, o çıñaçı!

 

 

Altınlı uşkogun burnundan a tutub bırgadı,

Kölegin teşgendi, anı közlerine çırmadı.

Oyra, o çırmadı.

 

 

Ölüm qorqutmadı da, ol anı tutub tıymadı,

Art küçün cıyıb a, Biynöger qayadan çıñadı.

Oyra, o çıñadı.

 

 

Ol a can ayamay, çıñıl qayadan çıñadı,

Da cigitligin a ol bügün bılayda sınadı.

Oyra, o sınadı.

 

 

Allarına tüşdü Biynögerni töppe çırçası,

Munu bla tohtadı Biynögerni kiyik uçası.

Oyra, o uçası.

 

 

İlinib çıqdıñ mından sen, temir  ırğaqlay,

Çaçılıb tüşdüñ andan, harib, bir hıçın cummaqlay.

Oyra, o cummaqlay.

 

 

 

Babugeyde qaldıla qartlarım, caz a qawdanlay,

Cırtıb a atama naqut çaçlarımı şawdanña!

Oyra, o şawdanña!

 

 

Cigitleni ötlüsü, Gezohnu caşı Biynöger!

Carathan Allah, dedi, seni canıñı süygen!

Oyra, o süygen!

24

 

Ah, cañız kekeliñ tüşdü qatınıñı allına,

Qıptısın alıb urdu tos da qatınıñ qarnına.

Oyra, o qarnına.

 

 

 

Sen miyikge çığardıñ bu adamlıknı şartların!

Anı cırlaydıla da bu taw elleni qartları!

Oyra, o qartları!

 

 

Qarañı bolmayın, ketmeyle alaydan adamla,

Kün sayın kelib ala tübüñden örge qarayla.

Oyra, o qarayla.

 

 

Miyikde köreem Apsatını qızını qalası!

Alan, bılay bolğandı Gezohnu cigit balası!

Oyra, o balası!..

 

 

 

TILMAÇ

 

1 İt awruw adamnı terisini üsü cara bolub, irinleb awr uydu.

2 Tabu mecisuw zamanda tıbırnı Allahı.

3 Obur qatın qartqurtha, obur, bilgiç.

4 Teypi mecisuw zamanda köknü allahı; alança Tegri.

5 Cemegey burunñu qabaq, qala at.

6 Qaspar pariy ızçı, uwçu itleni bir türlüsü.

7 Gucdar bılayda kiyik sürüwnü başçı cuğuturu.

8 Alan qaraçaylılanı, malqarlılanı ençi etnonim atları.

9 Gezam qaya Bashan tawlada qayanı atı.

10 Cek mecisuwğa iynanmaqlıqda cer tübünü cini.

11 Ancatı mecisuwnu közüwünde kiyikleni, uwçuluqnu Allahı.

12 Carathan Allah, Teyri degen mağanada.

13 Gurtay dorbun Bashan tawlada dorbunnu atı.

14 Basiyat qala Bashanda burunñu qaraçay-malqar el; VIII ömürden artha quralmağandı.

15 M a n s bek uzun, küçlü cib.

16 B e ç e u bir cibni tutub tartıw, barıw, çığıw.

17 Babugey Qabartı-Malqarda burunñu elni atı.  (Babugent bolurmu? A.S.)

18 Qara çıñıl Bashan tawlada tik qayanı atı.

19 Altınlı ertdegi (XIVXV ömürleden kelgen) qaraçay mıltıq.

  İnternet versiyasın caraşdırğan Sılpağarlanı Ahmad 2004 c.may

 

Хостинг от uCoz