al betge

 

Сайтны 2002-2003 дж.дж. ёсгени эм джангылыкълары :

2002дж.апрельде 1. юч уллу бёлюм къуралыб ачылгъанды - къарачаймалкъар  тукумла, Сылпагъарлары, тюрк латин-кирил алфабетле. 2.ноябрь-декабрь Фотогалерея эм литература бёлюм къошулгъанды. Хар бёлюм  ай сайын игилене  эм кёбейе баргъанды.2002 джылны ичинде  биринчи этилген бёлюмлени джангыртханлай, джангы затла къошханлай баргъанма.


2003дж.1.Январь-февраль (башыл-байрым)- айлада  бютеу бетлеге (бёлмелеге) джангы материалла къошулгъандыла.
2.феврал- алфавит бёлюмге эски латин графикада джазылгъан юлгюле,   латин-кирил харифлени джангыртылгъан келишиулери 
3.Фотогалерея бёлюмге бек эски 100 джыллыкъ фотола къошулгъандыла.
4.Джурту ючюн, тюзлюк ючюн уруш, къазауат бардыргъан  джашланы юсюнден тарих хапарла:  Джандарны джыры" бла Доммайчы эм башхаланы  юсюнден къошулуу Сылпагъарланы бёлюмге-5 мартда 2003.
5.Tюрк халкълада биринчи болуб къарачаймалкъар алфабетни, башха тюрк алфабетлени латинчелик-кирилчелик кёчюрюучю транслитератор (конвертёр) программа къурулгъанды.6.03.03.
 6. 20  март 2003 тюрк халкъланы, байракълары,къарачаймалкъар байрагъы бла аны историясыны  юсюнден къошулуу.
7.Бурунгу (къарачаймалкъарлыла) аланла  джангы джылгъа къаллай байрам этгендиле. Аланла бла башха кавказ халкъланы джерлешлери.
8. 27 апрелде 2003 а. къарачаймалкъар-орус табигъат сёзлюк къошханма    б.орус- къарачаймалкъар- татар сёзлюк  в.орус-къарачаймалкъар- къазакъ къысха тылмач .
9. "Насра Ходжаны хапарлары"-13 май 2003.
10.Россияда биринчи Транслитератор бютюн тюрк халкълагъа келишген -19 июнь 2003.

Saytnı ( siteni) 2002-2003 cc. ösgeni em cañılıqları:

 

2002с.aprelde 1. üç ullu bölüm quralıb açılğandı - qaraçaymalqar  tukumla,Sılpağarları, türk latin-kiril alfabetle.  2.noyabr’-dekabr’ Fotogalereya em literatura bölüm qoşulğandı.  Har bölüm ay sayın igilene em köbeye barğandı.2002 cılnı içinde 1-çi etilgen bölümleni cangırthanlay,cangı zatla qoşhanlay barğanma.

2003с.1.Yanvar-fevral (başıl-bayrım) aylada qoşulğan cangırtılğan betle(bölmelege) bolğandıla.
2.Fevralda alfabetle bölümge eski latin grafikada cazılğan ülgüle , latin-kiril harifleni cañırtılğan kelişiwleri.
3.Fotogalereya bölümge  bek eski qaraçaymalqar  suratla qoşulğandı .
4.Curtu üçün, tüzlük üçün uruş qazawat bardırğan  caşlani üsünden tarih haparla; "Candarnı cırı" bla Dommayçı em başhalanı üsünden qoşuluw Sılpağar bölümge 5 martda 2003.
5.Türk halqlada birinçi  bolub qaraçaymalqar alfabetni,başha türk afabetleni latinçelik-kirilçelik köçürüwçü transliterator (konvertör) programma qurulğandı 6.03.03. 
6.20. март 2003 türk halqlanı, qaraçaymalqar halqnı bayraqlarını üsünden qoşuluw  (solda linkden bas) Alan-(qarachaymalqar bayraq).
7.Buruñu alanla (qaraçaymalqarlıla) cañı cılğa qallay bayram etgendile. Alanla bla başha kavkaz halqlanı cerleşleri.   
8. 27 aprelde 2003c.- a. qaraçaymalqar-orus tabiğat sözlük qoşhanma    b.orus- qaraçaymalqar- tatar sözlük  v.orus-qaraçaymalqar- qazaq qısha tılmaç qoşhanma- barıda kiril hariflede etilgen işledile.
9.Nasra Hocanı haparları-13 may 2003c.
10.Rossiyada birinçi transliterator bütün rustürk halqlağa kelişgen  19 iyun 2003

 

Хостинг от uCoz