al beti/ana sayfa

Энди джазыллыкъ хапарларымы тезислери. Бу 3 темагъа джазарым барды заман таблыкъ табылса быйыл не энди джыл.
1. Сылпагъар атны магъанасы.
Бир кере джазгъанма. Алай болсада джангы айтырым барды бу темагъа. Бу ахыр файлны аллында (14 файлгъа  къара) биринчи кере терс джазгъанма: "Сылпагъар ат араб атдан "Зулфакар'дан" , "Зулпагар'дан" келгенди" деб. Арабдан бизге келмегенди, бизден арабха баргъанды бу сёз. Биринчи алан (къарачаймалкъар) тилде къуралгъан сёздю "Сылпагъар". Бу айтханыма далильлерим барды. Аланы джазарыкъма таблыгъыбла. 
2.Зекерия
Зекерия мени къарт атамыны атасыды. Кючлю, джигит киши болгъанды. Кесини къошун, рысхысын джети къазакълыдан (белоказак) джакълай,къоруулай аланы къолундан шахид болуб ёлгенди. Зекерияны юсюнден Лайпанланы Сейит хапар джазгъанды-алай бир-эки джангылычлары барды.
3.Солтан.
Сюйеги гитче болгъаны бла аты Солтанчыкъ болгъанды. 1919 джылда Уллу Къарачайгъа кызыл аскерлени бир бёлегин, 160 адамны - джюзге джетмеген къарачайлы джесирге алгъандыла. Алагъа тамадалыкъ этгенлени бири Солтанчыкъ болгъанды. Граждан къазауатда , Солтан акъ генерал Шкурону аскеринде абычар болгъанды. Джесирге тюшген къызыл аскерчилени Солтанчыкъны башчылыгъыбла Чыракъ Сырты къайадан атыб ёлтюргендиле.
Къарачайлыла Къабартыгъа (Кармово элине) Солтанчыкъ тамада болуб джортоуул этгендиле. Андан кёб мал сюрюб келиб Гитче Къарачайда малланы адамлагъа чачхандыла.


Endi cazıllıq haparlarımı tezisleri. Bu 3 temağa cazarım bardı zaman tablıq tabılsa bıyıl ne endi cıl.

1. Sılpağar atnı mağanası.

Bir kere cazğanma. Alay bolsada cañı aytırım bardı bu temağa. Bu ahır faylnı allında (14 faylğa qara) birinçi kere ters cazğanma: "Sılpağar at  arab atdan "Zulfakar'dan", "Zulpagar'dan" kelgendi" deb. Arabdan bizge kelmegendi, bizden arabha barğandı bu söz. Birinçi alan (qaraçaymalqar) tilde quralğan sözdü "Sılpağar". Bu aythanıma dalil’lerim bardı. Alanı cazarıqma tablığıbla.

2.Zekeriya

Zekeriya meni qart atamını atasıdı. Küçlü, cigit kişi bolğandı. Kesini qoşun, rıshısın ceti qazaqlıdan (belokazak) caqlay,qoruwlay alanı qolundan şahid bolub ölgendi.  Zekeriyanı üsünden Laypanlanı Seyit hapar cazğandı-alay bir-eki cañılıçları bardı.

3.Soltan.

Süyegi gitçe bolğanı bla atı Soltançıq bolğandı. 1919 cılda Ullu Qaraçayğa kızıl askerleni bir bölegin, 160 adamnı - cüzge cetmegen qaraçaylı cesirge alğandıla. Alağa tamadalıq etgenleni biri Soltançıq bolğandı. Gracdan qazawtnı zamanında, Soltan aq general Şkuronu askerinde abıçar bolğandı. Cesirge tüşgen qızıl askerçileni Soltançıqnı başçılığıbla Çıraq Sırtı qayadan atıb öltürgendile.

Qaraçaylıla Qabartığa  (Karmovo eline) Soltançıq tamada bolub cortowul etgendile. Andan köb mal sürüb kelib Gitçe Qaraçayda mallanı adamlağa çaçhandıla.

 

 

Сол джанында 1-чи сафда  Сылпагъарланы Солтанчыкъ / Sol canında 1-çi safda Sılpağarlanı Soltançıq

Хостинг от uCoz