Sılpağar sır*а ааааааааааааааааааааааааAslan (20)а аSılpağarlanı Ahmad 2001-2004c.(Narsana)ааа

аааааааааааааа

Genealogiya Salpagarovıhаааааа Balas (19)

 


ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Meçus (18)

 


аааааа 1.Adurhay,ааа 2. Buduyanаааааааа 3.Nawruzа (17)ааа Qaraçaynı eski tuqumqarnaş üç qawumuа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа em keçаа quralğanа törtаа caş qawumu

 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааBiharus (16) ?ааааааааааааааааааааааааааааааааааа 4. Tıram,а 5. Şadibek,аа 6.Hustos

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ?аааааааааааа Dudarıq(15) ?аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 7. Şipi

ааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааа?

ааа Temicbekааааааааа Zıgıtçı (14)ааааааааааааааааа Şontuqаааааааааа Qantuq,аа Enduruqаааааааааааааааааааааааааааааааааааа

 


ааааа Temiraliаааааа Endireyük (13)ааааааааааааа Teyriqulаааааааааа Taymırzaааааааааа Bedrük

аааа ааааааааааааааааааааааааааааааааа(12)

а1.Qoçhar+ları; 2.Sılpağar+ları;ааа 3.Bayramqul+ları; 4.Aci+leri;ааааааа 5.Gappuş+ları> Nawruz qarnaşla

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааа Şamluq(11)аааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааİnaluq, Cantemir, Canqaldıа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 6.Batdı+ları

аааааааааааааааааааа аааааааааSoltanbek(10)

аааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

(Temircannı)аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Candar ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

egeçi аааааааааааааTemircan (9)аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааа????ааааааааааааааааааааааа ???аааааааааааааааааааааааааааааа

Tatarqan ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааSalman

аааа

ааа 1.Hasan(8)аааааа 2.Aslanаааааа 3.Canibekа 4.Mırzabekааааааааааа 5.Beksoltanаааа 6.Qalturаааааааааааааа 7.Osman

(1.Hasanları);(2.Dobarları);аааааааа (3.Gabiyleri);(4.Qıshaları);аааааааааааааа (5.Biçençileri);(6.Hıkkıları);аааааааа (7.Qandawrları)ааааа ааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Sılpağarlanı 7 ullu atawulu. Cılı bla tamada Hasan, kiçi Osman bolğandıla.

а

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аа

аааа Osman(7),ааааааа İshaq(Gıkkış);аааааааааааааааааа Dommayçı,ааа Deboş, Biybolatа

 


ааааааа Tohtar(6)ааааааааааааааа İlТyas,аа Tomayааааааааааааааааааааааааааааааааааа ElТdawur, Baraq

 


Zekeriya(5),Nanı,YAşaааа Ullu Gapalaw, Gitçe Gapalawааааа Geriy-apendi

а(Beşbaş)ааааааааааа аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааSoltançıq

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааа

 

Mahamet-Mırza(4),Oqub, Haci-Mahmut, BunТyamin, Pilyal,ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

 


Hanapi, İlТyas-Haci(3), İsmail,Magomed

 


аааааааааааааааа Ahmad,(2) Raşid

 

 


Akbar (1991 c),Azim (1997c) (1)

 

 

Kaynakla (istoçniki informatsii)

1.Qartcurtda 1897 cılğı taşdaа cazma (Hasan/Dobar sırı). Ol cazmada* лDudarıq bla Biharus╗ atla coqdula

2.Sılpağarlanı Haci-Mahmut Zekeriya ulu (1912-1993)

3. Sılpağarlanı Umar (Çerkessk), Kappuşlanı Muhammad Zekeriya ulu

4. (Bıtdalanı) Nurullah Tabakçıа (Türkiye).

 

Esgertiw:*1. Adurhay, Buduyan, Nawruzа eski tuqum qawmlanı başları, Qarçanı asker nögerleri bolğandıla deb bek köb tarihçile cazadıla. Bılanı törtüsün da caşaw colları 15 ömürnü allında bolğaña sanaydıla. Alay qarasañ a, Zıgıtçı bla Nawruznu arasında Dudarıq bla Biharusha qoşaqga entda eki-üç ata bolurğa kerekdi. Anı üçün, işek bolsam da, Sılpağarlanı Umar bla Kappuşlanı Zekeriya tüz bolurla dey, ala qoşhan atlanı лDudarıq, Biharus╗ menda cazğanmaа sırıbızğa (genealogiyabızğa). Bıllay cazmabla da Nawruznu caşawuаа ne 15 ömürnü art cıllarına, ne 16 ömürnü al cıllarına tüşedi.

2. лsır╗ söznü mağanaları köbdüа - 1.tuqum; 2.genealogiya; 3.taşa zat; 4.sıy. Misal-лAna sırı-qızında, ata sırı -caşında╗

 

Bu genealogiyağa tüzün körürge izlegen- kirilçelikа halatsız variantına qarasın >>>> , ne WinWord variantın cüklesin bilayda ach! . Beri ariw tüşüralmadım.

 

Al betge/ana sayfa

Хостинг от uCoz