al betge/ana sayfa

Baraq

Ahmad Salpagarov 2001 dekabr

Baraq Deboşnu caşıdı. Orus patçahnı iktidarı (vlastı)  begigen zamanlada caşağandı. Meni tergewüm bla Baraqnı tarihi 1855-1865 cıllada boladı. Sibirge qatarğa (katorga) aşırılğanında cır etilgendi. Baraqnı cırı sovet iktidarnı (vlastnı) zamanında basmalañanı bla revolütsion temağa (konuğa) kelişdirib türlendirilgendi. Bılayda kommunist zamanlada türleñen versiyasın berebiz, "Qaraçay halq cırla" Moskva 1969c  kitabdan alıb.

Kertisi-tüzü  başharaqdı.

Baraq caş bolsada tiri, cigit ulan, atladan  igi haparlı, atla ustası bolğandı.

Birleri aytıwbla, Baraq bir künde   Abukları cılqıda, qabartı biylede,  bir oñlu sarı baytalnı körgendi. Abukları kesleri ol  baytalnı qalğan atlarından başhalata, ayıra bilmegendile. Ol baytaldan igi urluq çığarıqdı deb oylaşhandı. Soñra Baraq alağa cılqıçı bolub caraşadı. Ol sarı baytalğa iye bolalsam  deb.

Ekinçileri aytıwbla (men a ekinçileri tüz bolurmu deyme), Baraq çörçek  ulan bolub,atasıbla dawur etgenibla, atasına kölqaldı bolub, ata üyünden ketib qaladı. Anıbla kelib Abuklağa cılqıçı boladı. Abuklağa da qabartı biy demek tüppe tüz hapar bolmaz körünedi. Meni tintiwlerim bla Abukları qabartılıla bla abazalılanı arasında  turğan abadzeh qawmdan bolurğa kerekdile.

 Eski zamanlada 19 ömürde, malçılıqda  işge caraşhannı şartı kelişimi  bılay bolğandı: (qoy, tuwar, cılqı) qoşnu ceri bla birge  beş cılğa alğandıla. Beş cılnı içinde mal sanın saqlab, mal sanın buzmay - qoşulğan malnı  sanın a ortada ekige üleşigendile, malnı  iesi bla malnı alğan. Bügün til bla aytsaq buña arenda derikbiz.

( Men Baraqnı üsünden hapar sordum Sılpagaarlanı Başirge " Baraqğa açlıqmı cetgen edi , nek barğan edi Abuklağa calğa? "deb. " Baraq atlanı bek süygendi, Abuklanı cılqılarında sarı baytal saylab , anı bir alalsam deb barğandı. Kesini aña qoşar alamat aciri bolğandı."  Dağıda sordum: " İşleb başlarnı allında Baraq  bla Abuklanı arada söz bolğanmıdı, sarı baytalnı alırğa-berirge deb?"  Başirni cuwabı aña : "Baytal üsünden söz  bolmağandı. Abukları Baraqnı tanıb bolğandıla, kesin da bek süygendile, sıyında körgendile. Abukları  sansız etib turğan sarı  baytalnı alırına, Baraq işek bolmağandı.")

============================================================================

 

Beş cıldan hıysab etmek zaman cetgendi. Baraq  başha mallanı içinde sarı baytalnı  alırğa razı bolğanın bildirgendi. O kün Abukları   haqına cılqını cartısın çığarıb, baytalğa ne ho, ne oğay demey tıñılağandıla,. Sora, Abukları,   biz bilmegenni bilib, taşanı bilib saylağandı Baraq o  baytalnı, baytalnı bermeybiz degen oyumğa/fikirge kelib, keçebla  sarı baytalnı cılqıdan quruthandıla. Baraq cañıdan, cılqını kesigizge qoyuğuz - meñe sarı baytalnı berigiz deb tohtağandı. Ortaları ullu qawğağa, tüyüşge burulğandı. Abukları sarı baytalnı caşırğanları, bermegenleri Baraqga  keçilmez caralay tiygendi.

Andan soñra dertli bolub Baraq Abuklanı rıshılarına, mallarına ullu zaran salıb igi say etgendi. Köb kere, maray turub,  tab tüşgenley malların sürüb ketib turğandı. Em ahırında Abukları ullu bağalatıb turğan, çılqılarında  em macal eki acirni quwub ketib, soyğandı. Acirleni soyğandan soñra, başların  qazıqlağa çançhandı Abuklanı üylerini tuwrasında.

 

Abukları Baraqnı ızından  orus kazaklanı uwlab, köb zaman izletgendile. İynanalmayma, bılay eşitgenimda bolğandı - "birkün kesi Baraq  kazaklağa tübeb qalıb, sırpını bla talaynı başın kesgendi" da deydile. Qazaqla Baraqnı ne  tutarğa, ne öltürürge deb bara bolğandıla.

Ahırında  talay zaman ozğandan soñra, Abukları eki qumuqluğa ullu açha berib, Baraqnı hıyla bla tutdurğandıla.

 Qumuqlula  Baraqnı üyge tüşerin  marab turub, keslerin sadaqaçılaça etib, sadaqa cıya Baraqnı üyüne kelgendile. Baraq hıyla bolğanın añılamay allarına çıqğanı bla, satlıq qumuqlula Baraqnı közlerine qum bırğağandıla. Soñra Baraq közleri körmey cunçuğanı bla, eki qumuqluda birgeley üsüne atılıb Baraqnı qolun ayağın  qayişle bla baylağandıla.

Alay bla Baraq 25 cılğa qatarğa (katorga) ketgendi. Izına qaytmağandı. Bir ulusu qalğandı, andan da bir caş, caşdan da bir caş tuwub, ertde oğuna Sılpağarlanı  Baraqnı üzügü üzülüb tohtağandı.

 

 

Baraq

"Qaraçay halq cırla" 1960 c. Moskva'da basmalañan kitabdan.

Oy, sabiy Baraq, caş Baraq,

Sılpağarlada baş Baraq,

Duniyadan bolub ketdi tas Baraq.

- Caşlığımda sohtalıqda cürüdüm,

Onbeş cılım tolu cetgen zamanda

Abuklağa cılqı calğa kirgenem.

Kirgenlikge adam kibik körmelle,

Qıyınımı ala maña bermelle.

Keb zamannı tarığıb, taralıb cürüdüm,

Bir tınçlıqlı orunda catmayın,

Mıdahlıq basıb tohdadım,

Bir da zakon, süd tabmayın.

Başladım Abukları bla küreşib,

Men a andan toba etib ketgenem,

Cılqını aşarğa eki etib üleşib.

Toru acirni Murduh başında soyğanem,

Qara zcirni Taw artında coyğanem,

Başımı ua cazıqlıqğa qoyğanem.

Cay bolsa calpaqlada cürüyem,

Qış bolsa, otowuma keleem.

Keçe otowumda catıb turaem;

Kelib eşikden a bir adam qıçırdı.

- Kimse? - deb sorğanımda,

- Menme, Hocalanı Umarma - dedi,

Kapitan çaqıradı, kel Baraq - dedi.

- Meni kapitanña barır işim coq,

Az malıma meni qarar kişim cok,

Kapitandan qorqub a qalay qalayım,

Tapançağa eki oqnu salayım,

Ertden bla ertde turub barayım.

Ol a ertden bla ertde turğandı,

Sora salıb onowçuğa barğaıdı.

- Haraket sata kelgen eki qumuqlu

Qandağay sanıma buğow bolğandı.

Qaramırza ulu qara çuwutlu,

Qızğan cüregimi suwutdu,

Qandağay sanlarımı qurutdu,

Tabhan anamı itden aman ulutdu.

Qağıtımı cazğandıla Sibirge,

Cañız sabiyime altı cıl bolğunçu.

Sawutlarımı coüb qoymağız,

Eltib salığız Deboşlada qara kübürge

Aq-Qalada sarı ilyaçin cırlaydı,

Husün qızı ariw Zalihat cılaydı.

Bir aman ot tüşüb küyge edi

İlyaçin cırlağan Aq-Qala.

 

Хостинг от uCoz