Al betge 

GAPALAW

Ahmad Salpagarov dekabr 2001c

Gapalawnu caşaw colu 19-çu  ömürnü  ekinçi cartısına tüşgendi. Ol sabiylikden oğuna öksüz ösgendi. 19-çu cüzcıllıqnı çaqlarında öksüz qalğan  sabiyleni artları bayğa-biyge qul  çıqgandı. Nek deseñ, qışda-cayda qoş tuthan, mal baqgan bek qıyıın iş bolğandı. Allay cumuşnu quru  bişgen erkişi, qoş nögeri bla birge bardıralğandı - sabiy bacarallıq bolmağandı. Gapalaw atasız qalsada, gitçe qarnaşın kesine nöger etib,cuwqlarından boluşluq taba,  ata malın tas etmey, malsanın azaytmay, kesi başına ielik ete  caşağandı. Ne zamanda da tirilik, cigitlik, tüz innetlik körgüze kelgendi.  Oñsuzğa  caq bola bilgendi, ariw qılığı bolğandı, tüzlüknü tuthandı. Qaraçay Rossiyağa  boysuñandan talay zaman atlab, qaraçay ellege eski cerlerin  qaytarıb em bir kesek cañı cerle qoşhandı  orus patçahnı kolonial iktidarı (vlatı). Cañı cerleni  halqga üleşgende, tıñlab kesine tabın etib qoymay Gapalaw tüzlüknü tawkel  tuthandı. Elni oñlu adamlarına tablıq bolub qalmay, Gapalawnu citiligi bla cerle har üydegige teñişrek üleşiñendi.  Alay bla Gapalawnu tanığan halq , bitew barı,  anña  ullu sıy bergendi, bağalı körgendi. Kommunistleni zamanında basmalañan cırda, Gapalaw  cer üleşgende tüzlüknü tuthanını üsünden aytıb, ızı bla anı üçün ölgeñe keltirib qoyadı.

".Carlı-qarıwsuzla üçün küreşdiñ, Alağa cer ülüş alama dediñ, Toğuz qama kirib öldüñ,Gapalaw"

Ölümü ua Gapalawnu başha zatnı üsü bla bolğandı. Gapalaw 28 cıl tolub, kesi qoşunda Biyçesında, gitçe qarnaşı bla mal tutadı.Gapalawğa qısha cuwuqluğu bolmağan  bir caş (üçde-törtde bolğan,başha tuqumdan kesida), mal urlaydı, keltirib qoşuna qoşarğa muratlı boladı. Urlañan  mal bolğanın añılığanlay, Gapalaw ariw aytıb, aman aytıb, "Aman işleriñe qatışdırtma meni" deb  malnı qoşuna qoşdurtmaydı. Ol adamnı da, sürülgen mallanı da kesi qoşuna qoymaydı. Alay a urlañan mallanı ızları bla malları tonalğanla cetedile. Gapalaw cañız boladı qoşda, kelgenle talay bolalla, (cırda toğuz deydi). Gapalawğa "sen urlağansa!", "sen guduçu bla bir bolğansa!",  "sen bilese!" deb kelgenle bunu bla dawur etgendile. Gapalawda "meni günahım coqdu ,men tiymegenme malığızğa" deb. Ullu dawur ete kelib,sermeşiwge kiredile. Gapalaw cañızlay bolğanı sebebli, kelgenle munu soyüb ketedile. Kesin da Gapalawnu allından çabıb qarıw etelmey - sırt canından kelib, celkesinden qazıq bla urub cığıb alay öltüredile.

 Mallanı kim sürgenin- guduçunu atın aytsa, Gapalaw canın qutharrıq edi, saqlarıq edi. Gapalaw  guduçunu kesin da, anı etgen işin da süymegendi. Alay a, anı atın aytıb, ketgen ızın da tüzetse Gapalawnu atı da satlıqga çığarıq edi. Alay da etalmağandı Gapalaw. Malların izley kelgenle da telile bolmağandıla. Gapalaw kesini qoşun atıb, cortowl etib aylanmazın añılağandıla. Alay a açıwların tıyyalmay, Gapalawda bılağa bügülürge izlemey, ortaları qan dawurğa ketgendi. Malları tonalğanla, Gapalawnu öltürgenle, İcaladan bolalla. (Otar ulu cırına qara). Bu ölümnü üsü bla Sılpağarları bla İjaları  köb zamannı  biribirine cawluqda turğandıla. Eki türlü qawmnu qawğasını  arasına tüşüb Gapalaw acımlı öledi. Bir qawumu amanlıqdan kesin tıya bilmegen, ekinçi qawumu damsız, hını, halisiz adamla.  Amanlıqçını zaranı bla can bergeni üçün, arı deri da tüzlüknü qatı tuthanı üçün, kerek cerde halqnı caqlağanı üçün halq aña cır etgendi.                                                                                                                                                             Qartla aythaña köre, em azı bla 150 cıl, Gapalawğa deri, qaraçaylı qaraçaylını öltürgen bolmağandı deydile. Anı üçün da qaraçaymalqar tawlada bu ölüm halqga bek açıw tiygendi. Ol közüwde,qaraçaymalqar halq Rossiyağa boysuñanlı köb zaman ketmegendi. Adet da, qılıq da buzulğanın halq erkinligi tas bolğandan körgendi.

Artda bolşevik iktidarı (vlastı) begigenden sora,Gapalawnu cırın kommunizm ideologiyağa kelişdirib, cigitligin-öhtemliginda  klass qazawatha burub cazadıla. Üç kitabda da "Baylağa,biylege qacaw-qarşçı cırla" degen bölümge saladıla Gapalawnu cırın. "Qaraçay halq cırla" Moskva 1969 c, "Qaraçaymalqar halq cırla" Nalçik 2001c., "Qaraçaymalkqar folklor" Nalçik 1996c. Bıllay cazıw aldawuqnu süygen kommunist ideologiyadan qalğandı. Alay a Gapalaw klass qazawat etmegendi, carlı-bay deb ayırmağandı. Kommunistleden qalğan cırnı  versiyası igi kesek türlendirilgen versiyadı.

  Bügün da süyüb cırlaydı qaraçaymalqar halq Gapalawnu cırın. Bu cır bügünlükde da ariw, eski cırlarıbıznı biridi - öhtemlikge üretgen folklor cırıbız.

Gapalaw Silpagarlani (Hasanlani atawuldan)  bolğandı

 

GAPALAW

"Qaraçay halq cırla" Moskva 1969c em

"Qaraçay-Malqar folklor" Nalçik 1996 c kitabladan versiya.

  Öksüz bolub ösgen ediñ, Gapalaw,

Köb qıynlıq körgen ediñ, Gapalaw.

 Qarıwsuzğa nöger ediñ, Gapalaw

 Anasına cigit tuwğan Gapalaw

Sen carlığa tayançaq boluwçeñ

Ala üçün söznü tawkel salıwçeñ.

Qarıwsuzlağa sen köpür salıwçeñ

Anasına cigit tuwğan ,Gapalaw!

Carlı-qarıwsuzla üçün küreşdiñ

Alağa cer ülüş alama dediñ

Toğuz qama kirib öldüñ,Gapalaw,

Anasına cigit tuwğan,Gapalaw!

Eki egeçiñi artha etgeneñ,kelgeneñ.

Qarıwsuzlanı unutmağız-degeneñ,

Anısına cigit tuwğan Gapalaw!

Stawatda küñe toğuz qazan qaynaydı,

Can canıña toğuz qama oynaydı.

Oy,küñe toğuz qama cırlaydı,

Anasına cigit tuwğan, Gapaplaw!

Artha turmay, namısıña uyalıb,

Sermeşese qızıl qanña boyalıb.

Toğuz kişi da can canıñan alıb.

Anasına cigit tuwğan,Gapalaw.

Can almadıñ toğuzawlan tüygünçün

Can almadıñ toğuz qama kirginçin

Cığılmadıñ toğuz qama tiyginçin,

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

Atañ coqdu közüñü cumarğa

Anañ coqdu qan başıñı cuarğa

Egeçiñ coqdu quçaqlab cılarğa

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

Otuñ kömüldü, eşigiñ cabıldı

Carlı öksüz barı saña cılaydı,

Çotçalada qatınıñ qızlay qaladı

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!!

 

Gapalaw 

("Qaraçaymalqar halq cırla" Nalçik 2001 Otarlanı Omarnı versiyası)

 

Caylıqlanı qoruy ketdi, hansboldu, oy,

Carlı balam bu duniyadan tas boldu, oy, oy,

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

Stawtda tolu qazan qaynaydı, oy,

Seni üsüñde toğuz a qazıq oynaydı, oy, oy,

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

Gapalawnu öltürdüle, soydula, oy,

Caş qatının aw tübünde qoydula, oy, oy,

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

Stawatıñ cılan cırmaz mursadı, oy,

Seni öltürgen İcalanı Musadı, oy, oy,

Anasına cigit tuwğan Gapalaw!

 

 

Хостинг от uCoz