КЪАРАЧАЙ (АЛАН) УЛЛУ ТУКЪУМЛА 1868-1872 ДЖЫЛДА ТЕРГЕУГЕ КЁРЕ.
Къарачай-черкес республикан архивден
(фонд 262 по описи23 1868-1872гг)

QARACHAY (ALAN) ULLU TUQUMLA1868-1872

CILDA TERGEWGE KO'RE

Qarachay-Cherkes respublikan arhivden

 

1868-1872cıllada Rossıa imperıada adam sannı sanaw bolğandı.
1868=1872 джыллада Россия империада адам санны санау болгъанды

Тергеуге къуру эркиши уланланы санлары джазылгъанла.

  Tergewge quru erkişi ulanlanı sanları cazılğanla.

къаумла-qaumla-тукъумла-tuqumla уланла-ulanla юйдегиле uydegile 
1.БУДИАН къаум BUDİAN qaum.         
1. 1.Байрамукълары (Bayramuqları)- 152 64.
1.2.Боташлары (Botaşları) 134 49.
1.3.Текелери (Tekeleri) 111 45
1.4.Чотчалары (Çotçaları) 99 31.
          2.НАУРУЗ къаум= NAWRUZ qaum.

 

   

 

2.1.Сылпагъарлары (Sılpağarları) 131 39
2.2.Байрамкъуллары  (Bayramqulları) 102 42
2.3.Къочхарлары (Qoçharları) 96 32
2.4.Аджилары (Acıları) 95 30
       3.АДУРХАЙ къаум=ADURHAY qaum.

 

   
3.1.Лайпанлары (Laypanları) 154 48
3.2.Батчалары(Чичханлары) Batçaları(Çıçhanları). 129 46
3.3.Эрикгенлери  ( Erikgenleri) 124 51
3.4 Чомалары (Çomaları) 106 41
3.5.Уруслары (Urusları) 105 42
3.6.Байчоралары (Bayçoraları) 99 37
             4.ТЫРАМ къаум=TIRAM qaum.

 

   
4.1.Джанибеклары (Canibekları) 95 34
5.1.Бостанлары (Bostanları) - 91 23
     

1868-1872 джыллада къарачай(аланла) Уллу
1868-1872 cıllada qaraçay alanla Ullu
Къарачай,Ысхауат,Теберди,Мара,Архыз ёзенледе джашагъанла.
Qaraçay,Ishawat,Teberdi,Mara,Arhız özenlede caşağanla.

Бу тёрт ески къаумдан сора кечирек Шадибек къаум къуралгъанды.Биринчи 4 къамну тукъумлары къарнашла болгъанла.Щадибек къаумда тукъумла  тукъум бирлеш  болгъандыла-къарнашлагъа саналмагъандыла.

Bu 4 eski qaumdan sora kechirek Shadibek qaum quralg'andi'.Birinchi 4 qaumnu tuqumlari' qarnashla bolg'andila.Shadibek qaumda tuqumla-tuqum birlesh bolgandilag'a sanalmag'andila.

    5.ШАДИБЕК къаум=ŞADİBEK qaum.

 

   
5.1.Хубийлары (Hubiyleri) -   124 улан 52
5.2.Биджилары (Bicileri) - 103= =  46
     

 

Къарачай аланлада тукъумла бирлешген 5(6) къаум болгъанды
Qaraçaylılada tuqumla bırleşgen 5(6) qaum bolğandı.
Къаумлагъа кирмеген,кеч кошулгъан къуралгъан тукъумла да болгъанла.
Qaumlağa kırmegen,keç qoşulğan quralğan tuqumla da bolğanla

Künbatış alanlada (qaraçaylılada) bir qaumğa da kirmegen.

2 уллу тукъум болгъанды бу сагъынылгъан заманда.

2 ullu tuqum bolğandı bu sağınılğan zamanda.

  Ёзденлары (Özdenları) -189улан 79 юйдегиде .

  Лепшокълары (Lepşoqları) -107 = = 39 = .

ALANİANI KARACHAY BÖLEGİ .
QARAÇAYNI KENGEŞİN DA SIRMA ÖZDENLEDEN (HAR QAUMDAN ) 1-2 TUQUM KELEÇİ QOŞULUB BARDIRĞANLA.

Ол документге кёре Батчалары эки кере джазылгъанла биринчи Батчалада

Ol dokumetge köre Batçaları eki kere cazılıbdıla birinçi Batçalada

(Чычханлада?Чыгханлада?)-129 эркиши улан барды, Экинчи Батчалада -72 улан 28 юйде.

Çıçhanları-129 ulan,ekinçi Batçalada 72 ulan 28 üydegide.

КЪОБАНЛАРЫ да эки бёлюнюб джазылыбдыла.

QOBANLARI da eki bölünüb cazılıbdıla.

Бир тюрлюлери НАУРУЗ каумгъа кириб 21 улан 5 юйдегиде,башхалары да

Bir türlüleri NAWRUZ qaumğa kirib 21 ulan 5 üydegide başhaları da

бир къаумгъа да кирмегем -92 джаш 32 юйдегиде.

Bir qaumğa da kirmegen 92 erkişi sabiy 32üydegide.

Бусагъатда 130 джыл ётгенден сора башында келтирилген талай тукъумну

Busağatda 130 cıl ötgenden sora başında keltirilgen talay tuqumnu

уллу тукъумлагъа санагъан бек къыйынды. Ullu tuqumlağa sanağan bek qıyındı.

Сёз ючюн =Söz üçün:

Лепшокълары,Лайпанлары,Эрикгенлары,Текелары,Чомалары,Къобанлары иги

 Lepşoqları,Laypanları,Erikgenleri,Tekeleri,Çomaları,Qobanları ıgı azdıla bügünlükde ullu

аздыла бюгюнлюкде уллу тукъумланы къатларында. Къазауатлада,мухаджирликде, высылкада азайгъан болурла ешта бу тукъумла.

tuqumlanı qatlarında.Qazawatlada,muhacirlikde,vısılkada (deportatsiada) azayğan bolurla eşta bu tuqumla.

Хостинг от uCoz