Машалла!! * былай тюбюне дери окъуйалдынг эсе, былай эринмей мени джазгъанларымы тинтинг эсе. Мен бюгюн  критиканы бардыргъан джашладан  болурмуса?? Кёрдюнг болур былайда  "в общем" айтдым - кишини къыйнамазча. Джазгъаным - айтханым бары тюздю - анга дау саллыкъ болмазса?

Аперим санга! ана тилингде окъуй эсенг.! Кел энди тюзлюкню, кертиликни, адамлыкъны тутайыкъ- сакълайыкъ!! Аллахда аны сюйед, адам улу игисидe аны сюйед !!!ДИНИБИЗГЕ,ТИНИБИЗГЕ,АДЕТИБИЗГЕ,ТИЛИБИЗГЕ БЕК БОЛАЙЫКЪ.

МИЛЛЕТИБИЗНИ, ДЖУРТУБУЗНУ ТУТАЙЫКЪ САКЪЛАЙЫКЪ!!

 *"Машалла" = "Аллах алай буйурду" = (так захотел Аллах)

 

 

Хостинг от uCoz