Элтаркъач эли 30 км Учкекенден Джёгетейге баргъан джолда Eltarqaç eli 30 km Uçkekenden Cögeteyge barğan colda.

Гитче Къарачай районда Учкёкенден узагъыракъ бола юч гитче елчик барды. Адам санлары хар бирини 1000-1200 адам.Атлары- Кичи-Балыкъ, Элкуш, Къызыл-Пакун. Тюб суратда Къызыл-пакун кёрюнеди. Хар кимда ангыларча- Гытче Къарачайда Уллу Къарачайдача болмай,  джер джашау этерге тынчды. Аны айтханым джер тик тюлдю, къаялы тюлдю. Сабан бла кюреширге бар мадар, мал тутаргъа да бар мадар

Gitçe Qaraçay rayonda Uçkökenden uzağıraq bola üç gitçe elçik bardı. Adam sanları har birini 1000-1200 adam.Atları- Kiçi-Balıq, Elkuş, Qızıl-Pakun. Tüb suratda Qızıl-pakun körünedi. Har kimda angılarça- Gıtçe Qaraçayda Ullu Qaraçaydaça bolmay cer caşaw eterge tınçdı. Anı aythanım cer tik tüldü, qayalı tüldü. Saban bla küreşirge bar madar, mal tutarğa da bar madar.

Хостинг от uCoz