Al betge/HOME

хоншу кавказ халкъла бла монгол халкъланы байракълары -honşu kavkaz halqla bla mongol halqlanı bayraqları                                      

флаги малых кавказских народов- ближайших соседей алан (карачайбалкарцев)+ монгольских народов России    

Qaraçaymalqar (alan) halqnı Kavkazda honşu bla monğol halqlanı  bayraqları 


1.Республика Абхазия- абхазский флаг-Абхазия-Abhaziya
(эски заманлада хачыпсыла дегендиле бу миллетге)
(eski zamanlada haçıpsıla degendile bu milletge).Джети джулдуз Абзазияны джети джери(территориясы) барды деген магъанада.Ceti culduz Abzaziyanı ceti ceri(territoriyası) bardı degen mağanada.


2.Республика Адыгея- флаг адыговАдыгея-Adıgeya
(Быланы атлары:1.черкеслиле,2. адыгъла)
(Bılanı atları:1.çerkeslile,2. adığla)
Бу байракъны адыгълыла,черкеслиле,къабартылыла алагъа къошулуб абазалыла багъалатадыла,тутадыла.
Байракъны суратын а былагъа 19 ёмюрде инглизли (атын унутханма) этиб бергенди.
12 джулдуз байракъда адыглыланы онэки тукъум-къаум болгъанын кёргюзтеди деген магъана.
Bu bayraqnı Bayraqnı suratın a bılağa 19 ömürde iñlizli (atın unuthanma) etib bergendi.12 culduz bayraqda adıglılanı oneki tuqum-qawum bolğanın körgüztedi degen mağana


3.Ингушский флаг-Республика Ингушетия-Ингушетия-İñuşetiya


4.Осетинский флаг- Республика Южная Осетия и Республика Северная Осетия Osetiya Кюней Осетия  да Кюзей Осетия бир байракъ тутадыла  - 

Россияда да Гюрджюстанда да Осетия республикаланы байракълары бирди.Бизни тилде атлары тегейлиле,бир группаларыны атлары дюгерлиле (Дигория)джерлерини атлары Терк Башы. Бусагъатда орусдан кёчюрюб Шимал Осетия деб къоядыла, алай а эскича тюзюча территорияны аты Терк Башы дегендиле.Къарачаймалкъаргъа эмбек джуукъ миллет группа  болгъан- дюгерлиледиле.Дюгерли дегенинг тюненеги малкъарлы эди дерге боллукъду.Бу байракъны Гюрджюде орналгъанКъыбла Тегей Республикада,Россияда къуралгъан Шимал Тегей Республикада джюрютедиле.
Ол демеклик эки башха республика,эки башха къралда къуралгъан бир байракъ джюрютедиле.Тиллери да бир биринден къарачаймалкъар тил бла кърымтатар тилден узакъдыла.Бири бирлерин къыйналыб ангылайдыла.
Былыдан юренсек керек эди къарачаймалкъаргъа. Кесибизни бир этерге тырмаша эсек.)
 (bizni tilde atları tegeylile,bir gruppalarını atları dügerlile (Digoriya) cerlerini atları Terk Başı. Qaraçaymalqarğa bek cuwq millet gruppa bolub cuwq bolğan-dügerliledile. Dügerli degeniñ tünenegi malqarlı edi derge bolluqdu.Bu bayraqnı Gürcüde ornalğan Qıbla Tegey Respublikada,Rossiyada quralğan Şimal Tegey Respublikada cürütedile. Ol demeklik eki başha respublika,eki başha qralda quralğan bir bayraq cürütedile. Bılıdan ürensek kerek edi qaraçaymalqarğa. Kesibizni bir eterge tırmaşa esek.)


5.-Чечения-Çeçeniya


Монгол Халкъланы Республикалары-Mongol halqlanı respublikaları

1.Бурятия-Buryatiya- Бурятский флаг             

 2.Къалмукъ-Qalmuq-Калмыкский флаг, Республика Хальмг Танч-Калмыкия 

Эки монгол республикада сары бетни буддизм динни бетине санаб саладыла кеслерини байракъларына.
Эки халкъда буддизм динни тутадыла (ламаизм) формасын. Бурят Республиканы байрагъында ючбетли тюрсюн барды.
Бурятлыланы джашауларында юч дин болгъанды. Кёк бет Тейри динни (бурятча Тангри) ,Акъ бет христиан динни,Сары бет буддизм динни кёргюзеди. Аны ючюн сайлагъанбыз бу бетлени деб джазадыла Конституцияларында.

Eki moñol respublikada sarı betni buddizm dinni betine sanab saladıla keslerini bayraqlarına. Eki halqda buddizm dinni tutadıla (lamaizm) formasın. Buryat Respublikanı bayrağında üçbetli türsün bardı. Buryatlılanı caşawlarında üç din bolğandı. Kök bet Teyri dinni (buryatça Tañri), Aq bet hristian dinni, Sarı bet buddizm dinni körgüzedi. Anı üçün saylaağanbız bu  üç betni ,deb açıq cazdıla buryatla.

                                  Created by Ahmad Salpagarov © 2002-2003

                                        На  главную

Хостинг от uCoz