Nasrettin Hoca

Latife = чам, накъырда

Nasreddin Hoca bir gün at pazarına gider, bir beygir almak ister. Buna bir katır getirirler, beygirdir bunu al, derler. Hoca da bu katırdır, bilirim, dediği halde ısrar ederler. Hoca çaresiz kalıp katırı alır. Üzengi vurup üzerine bineyim derken, katır bir çifte atar. Hoca da Bilirim sen benim bildiğim eski katırsın, beni bana komadılar der. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)  

Oskar Weiss - Switzerland

Latife

Hoca Nasreddin bir mecliste birkaç Arap ile sohbet ederken bir zarta çeker. Be hoca, şu adamlardan hicap etmez misin, dediklerinde, bir alay Arap gidiler, Türkçe kavarayı ne anlarlar der. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)

 

Latife 89:

Hoca Nasreddin çift sürerken boyunduruğun kayışı kopar. Hoca derhal başından sarığını çıkarıp kayışı yerine bağlar. Kısa bir zaman sonra tülbent de dayanamayıp kopar. Hoca tülbende hitap ederek Sen de gör, zavallı kalış ne bela çekermiş der. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)

Cavalo - Italy

Latife 104:

Merhum Hoca Nasreddine bir gün Şeyyad Hamza Be Hoca, senin kemalin alemde hep maskaralık mıdır, der. Hoca da Yiğide bir hüner yeter, ya senin hünerin nedir, diye cevap verir. Hamza da Benim hünerim çok, kemâlime nihayet yok der. Her gece gökyüzüne çıkarım, aşağıdan yukarı el vururum. Hoca Elini vurduğun zaman yumuşak bir nesne gelir mi, diye sorar. Hamza da gelir deyince, İşte o benim taşaklarımdır diye cevap verir. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)

 

Spiros Gourgiotis - Greece

Latife 121:

Hoca Nasreddin bir gün mezarlıkta gömleğini çıkarıp bitlenirmiş. Bir şiddetli rüzgar esip giysilerini alıp götürmüş. Hoca da giysilerinin ardınca koşarken birkaç yolcuya rastlamış. Yolcular, böyle çıplak halde mezarlıkta ne aradığını sormuşlar. Hoca da Görmez misiniz, çıplak bir ölüyüm, su dökmeye çıktım, şimdi yine kabrime gidiyorum demiş. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)

 

Latife 205:

Nasreddin Hoca bir gün doğramacı dükkanından geçerken ustanın saklı bir şey inşa ettiğini görür. Be adam, sen ne marifetli bir adammışsın der. Usta da Öyledir, ben adamdan adam bile yaparım diye cevap verir.

Bir gün mahalleden geçerken bir yüksek ağacır üzerine çıkmış bir adam görür. Ağacın altında beş on kişi ne yapalım diye konuşurlarken Hoca yaklaşır, olup biteni sorar. Görmez misin, herif aşağı inemiyor derler.

Hoca Ne kadar ahmak adamlarsınız, şu kadarcık işi halledemiyorsunuz diye çıkışır. Sonra bir ip getirmelerini ister. İp gelince bir ucunu sıkı sıkı beline bağlar, diğer ucunu da aşağıdakilere atar. Adamlar ipi sıkıca çekince ağaçtaki öyle bir iniş iner ki parça parça olur. Hoca şaşar bu işe, Geçen gün bir kuyudan böyle ip ile bir adam çıkardık idi, ölmedi, bu niçin öldü diye söylenir.

Hemen daha önce konuştuğu doğramacıya giden Hoca Geçen gün bana adamdan adam yaparım demiştin, takımını al da gidelim diye ısrar eder. Doğramacı keser, testere, burgu alıp gelir. Görür ki adam parça parça olmuş. Bundan adam olmaz deyince, Hoca da Nasıl olur ise olsun, bir dolap oğlan çıkmaz mı, yapıver gitsin, diye ısrar eder. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)  

Latife 209:

Nasreddin Hocanın iki yaşında bir danası varmış. Birtakım veledi zinalar bu danayı boğazlatmak için aralarında anlaşırlar. Hocanın yanına giderek, Haberin var mı, yarın değil öbür gün kıyamet kopacak...biz bir araya gelip eğleneceğiz, seni de meclisimize isteriz derler.

Hoca baş üstüne deyip cemiyete dahil olur. Adamlar, Hoca danayı da götürelim derler. Hoca da kabul eder. Seyir yerine vardıkları zaman Hocaya Nasıl olsa öbür gün kıyamet kopacak, gel bu danayı kesip yiyelim derler.

Hoca da aldanıp kabul edince, dana kesilir. Ateş yakılıp kazan kurulur. Adamlar Biz odun toplayıp sonra da oyun oynayacağız diyerek Hocayı ateşin başında bırakırlar. Biraz sonra odun biter, Hoca da arkadaşlarından odun getirmelerini ister. Adamlar, oyun oynadıklarını söyleyerek odunu kendisinin bulmasını söylerler.

Hoca. Bir iki parça odun temin ederse de ateşin devamı için arkadaşlarının bir kenarda duran giysilerini teker teker yakar. Adamlar döndüklerinde giysilerini bulamayınca Hocaya çıkışırlar. O da, Nasıl olsa öbür gün kıyamet kopacak diyerek onları teselli eder. İkna edemeyince de kendisine yapılanın iç yüzünü anlar, Maşallah kıyamet yalnız bizim dananın başına mı kopsun, cümle ile beraberiz diyerek adamları utandırır. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)

Хостинг от uCoz