al betge/на главную     май  2004 дж

salpagarov.narod.ru  ситени* эки джыллыгъы эм  индексетмеги* юсюнден 
(1. ингилиз "site" - орусча "сайт" тюйюл, тюркче "site-сите" джазгъанымды,
2.
"индексетме" = "индекс цитирования",- сайтны аты Интернетде сагъынылгъанын, -башха сайтлагъа аты тюшгенин кёргюзген бир ёлчем
) 

БИРИНЧИ КЕСЕК (КЪЫСХА)
2004дж апрельде http://salpagarov.narod.ru сайтха 2 джыл толду. 
      Эки джыл адам джашауда къысха заман болгъанлыкга - web site'ге ол узун джылладыла.Мен буну къурагъанда къарачаймалкъар интернетде талай онглу сайтла/сителе барелле. Ол сайтла арасында хар биринде ана тилде джарашдырылгъан бёлюмю баред. Алай а толусубла къарачай тилде этилген, бютюн бетлери да къарачаймалкъар окъуучугъа этилген къуру бир сайт бар эди. Ол да Австралияда, тюрк къарачайлыны Къарабашланы (Zugul) Хасанны сайты эди. Алайбла http://salpagarov.narod.ru - хар бети, хар файлы къарачай тилде баджарылгъан сите болуб дунйа Интернетде экинчи, Рунетде биринчи болгъанды.
      Былтыр бла быйылда сайтыбызны Интернетде индексетмеси эм азыбла 25 болады. Аллах айтса энтда иги къарачаймалкъар сайтла къошулуб бу ёлчемни/цифраны озарла. Алай болсада 25 деген сан аз кёрюнгенликге, къарачаймалкъар тилде къуралгъан ситеге ол бек уллу цифрады. Къарачаймалкъар сайтланы ичинде бу 2-чи орун болады, "balkaria" сайтдан сонгра. Бу 25 индексетмеге форумлада, каталоглада, гуестбуклада сайтны аты джазылгъаны кирмегенди. Сёз ючюн, "салпагаров" сайт къуру каталоглагъа 35 кере тюшгенди. ( ол башха тизмебла ссылкабла тюбюнде). Форумлада, каталоглада, гуестбуклада сайтны иеси кеси, не башха джан аурутхан джазаргъа боллукъду - аны ючюн аланы индексетмеге санамайдыла. (бу темагъа кёбюрек информация)  

"Джыйырма тёрт" демек - ол къуру webmaster'ле кеслери сайтларына линк этиб, неда башха чурумбла тюшюргенлерин кёргюзген цифрады. Аны ичинде Рунетде къуру 3 къарачай сайтха, Туркийеде 3 къарачай сайтха/ситеге тюшгенди. Къалгъан атын сагъынган "вебмастерле"-19 сайтны иелери- орус эм татар тилде этилген сайтладала. Алайбла бу ишге къууанныкъ, къыйналлыкъ бар эседа бюгюн http://salpagarov.narod.ru къарачаймалкъар интернетде онглу орун алыб турады.


II. ЭКИНЧИ КЕСЕК неда ALANET'де* бир проблеманы юсюнден + ИНДЕКСЕТМЕ (цитата тизме)
(Alanet демек - къарачаймалкъар интернет демек) 

Кёб болмай болгъан бир хапар айтайым, кесида сёзюбюзню ызына келишген.
Эки-юч ыйыкъны алгъа http://www.tuqum.meoko.com сайтха тюртюлеме. Мени сайтымдан "тукъумла", "байракъла", "къаумла" бёлюмле толусубла бу джангы сайтха кёчюрюлюб тура. 
http://www.tuqum.meoko.com/pages/qarachay/qarmalqtuqumla.htm 
http://www.tuqum.meoko.com/pages/qarachay/qaumla.htm 
http://www.tuqum.meoko.com/pages/flagsmain.htm 
Хар бетни тюбюнде халатлы "Greated empty" деб джазылыбды. E-mail ашырама "Алан! адет бла джорукъ бла материалларынгы источнигин джазаргъа керексе" деб. Биринчи джууаб къайтарады "заманым азды барын тюз этерикме" деб. Бир ыйыкъдан джангы мактуб (письмо) ашырады "сен сайтынга мени баннерими сал, сора мен сени сайтынгы атын ссылкалагъа салайым" деб. Ким болгъанын билеме, бюгюн джашды, атын тукъумун джазмай уялтмай сакълайым тюзеллик эсе. 
     Бу джашлыкъдан этгенликге, андан тамада вебмастерлерибиз бунга ушашракъ затла бир бирлерине, менге да эте келелле. 
Алгъаракъ бири менден талай материал кесине кёчюрюб, сайтны атын салмагъанлай тураэд. Анга да биринчи джумушакъ эсгертеме. Хо дегенча этгенлигине, тюзетмейди. Экинчиге къатыракъ айтсам, сайтны атын джазмаз ючюн эте болур, материалланы кесинден къоратады. Бюгюн андан башха сайт аны сёзлюгюн халатларыбла бирге кёчюргенди кесине, бир кесикчик да кёбейтгенди. Алай а сёзлюкню тамалы къайдан болгъанын айтмагъанды. Не да болсун "Copyright  …" деб тюз джаза билгенди! Былада бир кере салгъан эдиле бизни "джазыкъ" ситебизни кеслерине линк этиб. Алай биягъы мен былагъа, бюгюнча бир-эки "акъыл къуйдум". Кертисибла, мен айтханга терс дейалмадыла - джуаб оруна сайтны атын къоратдыла линклеринден. Мен аман болуб, бир бирле мени сансыз этелле дерем, бирбирле башхаладан кёчюрген затларын кимледен алгъанларын билдириб барсала. Алайбла бюгюн къарачаймалкъар интернетде быллай аман ауруучукъ барды.
      Мисалла: талай бирча бетле/файлла 5-6 къарачаймалкъар сайтлада атлары: "къарачай тамгъала", И. Мизи улуну орусча/иннгилизче джазылгъан "къарачаймалкъар халкъны тарихи",  Хубий улуну "къарачай латин алфабети", Парфёновну орусча "Къарачай атла", А.Къобан улуну орусча "Алан джурту, килисалары"  д.а.к. Ала барыда бир кюн кеслери скан этгенмегендиле, неда барыда кеслеринден бирча бетле джазмагъандыла эм къурмагъандыла. Кёбюсю бири биринден алгъанды. Сора алгъан сайтыны атын джазса гюнахды, айыбды дебми туралла? Огъай! Тюз керти адамгъа, источниги (кайнагъы) джазылмагъаны айыбды, эршиди, гюнахды. Энтда айырыб эсгертеме, бир сайт бир сайтны атын кесине сюйсе салды, сюймесе къойду линк ( не ссылка, не favourietis) этиб. Алай а сайтдан материалла (билгиле) кёчюргенде, аны атын джазмакъ борчду. Уялтмаз ючюн, намыс этиб, бюгюн кишини атын танытмай хар кимге биргелей эсгертгенимди.


+ИНДЕКСЕТМЕ (цитатала тизме)
Bılayda eki arama (поисковикден) severden  Yandeks'den, Google'den  25.04.2004 bla 16.05.2004 çıkgan rezultatları (sonuçları). Къызыл бойаулу харифлебла джазылгъан къарачай сайтладыла. (24-ню ичинде 5)

Yandex'ден  (хар сайтдан-биришер ссылка, талай болсада)

1.

карачаевцы и балкарцы это аланы
... u:su:nden, qarachay qaumla,turk halqlani alfabetleri,latin alfabetge nek qaytarg'a kerekdi qarachay-malqar bari bi'layda http://salpagarov.narod.ru
real-alania.narod.ru/

2.

ДОМБАЙ - ВЫСОКОГОРНЫЙ КУРОРТ | DOMBAI.RU - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ЧАСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Карачаево-балкарские фамилии, флаги, алфавиты, словари - http://salpagarov.narod.ru
www.dombai.ru/catalog/chastnye.asp
3.
Карачаевцы
Материал из http://salpagarov.narod.ru
karachays.narod.ru/culture/alfavit.html

4.

Лучший тюркский сайт 2003 год
Salpagarov - cайт на аланском (к'арачаймалкарском) языке)
http://salpagarov.narod.ru
tatnet.tatar.info/nominant/2003/turki.html

5.

Флаги - http://vexillography.narod.ru/subjects/kabarda.htm

нас цитируют
salpagarov.narod.ru/kultura/flag/alsoz.htm
vexillographia.narod.ru/citata.htm (4 Кб) 26.03.2004

6.

ТАТАРЫ * Конкурс Звезды Татнета - Татнет йолдызлары * Татарский Портал TATARLAR ..
- Salpagarov - cайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/)
www.tatarlar.ru/news/201203.html

7.

Фото c сайта Aхмада Салпагарова  http://www.salpagarov.narod.ru http://www.famclan.ru/alanclans/ss.htm

Бадаховы- отзовитесь!
Сегодня написал письмо Ахмаду Салпагарову http://salpagarov.narod.ru/silpagar/page1.htm с :sm142: просьбой стать редактором раздела http://famclan.ru/ ...
famclan.fastbb.ru/re.pl?-00000016-008-0-1-0-0-0

8.

ВиртYAльная версия TATARского клуба YARYAKPARYAM
... cайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/) - Библиотека классической тюркской поэзии "Симург" при поддержке IREX (http: ...
www.yaryakparyam.ru/news.php?div=news&newsid=74

9.

Алан: Балкар и Карачай - субэтнос булгар. Alan: Balkar & Karachay - subethnos of ...
salpagarov (Салпагаров Ахмад: алан - карачай h@m балкар)
dgien.narod.ru/subethnos/alan/alan.htm (14 Кб) 27.11.2003

10.

site4
Salpagarov (Салпагаров Ахмад: алан - карачай h@m балкар)
magnabulgar.narod.ru/saite/site4.htm

11.

Официальный сервер Республики Татарстан
http://www.tatar.ru/?page=37&full=11156 (проверено 01.05.2004)
- Salpagarov - сайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/)
12.

Пресс-Волга - Определены победители Ежегодного Международного Конкурса Интернет-проектов
...аланского) народа (http://balkaria.narod.ru) - Salpagarov - cайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/)

 http://www.press-volga.ru/news/201/

 

Google'ден

13.

Языки народов России в Интернете ...
Языки народов России в Интернете Список
ресурсов. In English. Карачаево-балкарский ...
www.peoples.org.ru/karachai.html

14.

Ссылки: Народы
... Alanya-qarachaybalqar ( русский / карачайбалкарский)
http://salpagarov.narod.ru/ Сайт посвященный ...
www.islamua.net/ links/index.php?action=displaycat&catid=62

15.

 "Ислам в Нижнем Новгороде" | ISLAM.NN.Ru | Сайт ISLAM.NN.Ru получит специальный диплом Ежегодного Международного.... (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/) http://islam.nn.ru/publications/22-12-03-1.htm

   Islam.nn.ru  ..http://islam.nn.ru/publications/03-01-04-1.htm

16.

histoires de Djeha-Hoja Nasreddin : liens internet
Djeha-Hodja Nasreddin : liens internet. 101 histoires de Djeha-Hoja.Note sur l auteur
du site. http://ahama.9online.fr/auteur. 30 Afghan Mullah Naruddin stories. ...
ahama.9online.fr/liens.htm

17.

Фарит Нугуманов - "Виртуальные ...
... cайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/)
- Библиотека классической ...
tatarica.narod.ru/region/russia/fnugum/tnetstar.htm

18.

Бюллетени Центра экстремальной ...
... ru). Salpagarov - cайт на аланском (карачаймалкарском)
языке) (http://salpagarov.narod.ru/). ...
www.cjes.ru/bulletin/?bulletin_id=844

19. türk qaraçay site

LYNKLER
... http://www.karachay.com. http://www.karachay.8k.com. http://millet.narod.ru. http://salpagarov.narod.ru.
http://www.elbrus-5642.narod.ru. http://balkaria.narod.ru. ...

www.modastil.com/liNkler2.htm

20. türk qaraçay site

KARACHAY SYTELE
... http://www.karachay.com. http://www.karachay.8k.com. http://millet.narod.ru. http://salpagarov.narod.ru.
http://www.elbrus-5642.narod.ru. http://balkaria.narod.ru. ...

midascity.sitemynet.com/sitele.htm - 10k - Сохранено - Похожие страницы

TUKUMLA
... KORKMAZ. AHMAT. KULBEK. HALKIC. HOT. CAZA. TOTURKUL. CUKGA. COTCA. EBZE. Daha kop
tukum urenirge: |salpagarov.narod.ru| S?lpagarlan? Ahmat'n? sayt?na kirigiz. ...

midascity.sitemynet.com/tukum.htm

21.  türk qaraçay site (bu link ne Yandex'de ,  ne Google'de chIkmaydi - kesim türtülüb körgenme)

Tuqumla , + fotola 

http://karachaybalkar.bravehost.com/tukumanasayfa.html http://karachaybalkar.bravehost.com/fotogaleri.htm

22.

IDEL-URAL - Каталог татарских/башкирских, марийских, удмуртских, чувашских и мордовских ресурсов
... Tatar - Интернет ресурсы Все о Балкарии - автор Ahmad Salpagarov

18.04.2004 | 57 Kb | http://idel-ural.on.ufanet.ru/main2.html

23.

министерство связи татарстана - элеметэ министрлыгы

http://www.e-tatarstan.ru/index.php?nodeid=2&id=336

Башха джерледен

24.

Intertat.ru
бүлек. сәясәт. икътисад. милләт. җәмгыять. мәдәният. актуаль мәкалә. кунакханә. дини тормыш. мәгариф. спорт. сандык. форум. чат. реклама. хронограф
www.intertat.ru/index.php?cat=t&bigoffset=0µoffset=0&id=35636

Intertat.ru  - Salpagarov - cайт на аланском (карачаймалкарском) языке) (http://salpagarov.narod.ru/)-..

http://intertat.ru/index.php?id=35846&showresults=1    

25. къарачай студентни сайты

http://www.urusovi.narod.ru/stan/rod/qaum.html


Окъуйдан эринмединг эсе каталогла бла санаучуланы юсюнден къошакъчыкъ 

Сенге саугъа!

created by  ahmad salpagarov may 2004 ©

KavkazWeb Рейтинг@Mail.ru
Хостинг от uCoz