al betge=на главную

1.Тюрк халкъланы латин бла кирил алфабетлери Türk halqlanı latin bla kiril  alfabetleri.

Азербайджан-azerbaycan

Къырымтатар- qırımtatar

Татар -tatar

Туркмен-türkmen

Уйгур-uyqur

Узбек Üzbek

2.Къарачаймалкъар латин алфабетни къайтарыу проектле Qaraçaymalqar latin albabetni qaytarıw proektle

АБШ-дан Хубий улунукъу  ABŞ-dan Hubiıy ulunuqu

Боташланы Муратныкъы- Botaşlanı Muratnıqı

Авторсуз  Avtorsuz

Сылпагъарланы Ахмадныкъы 1 Sılpağarlanı Ahmadnıqı-1

кирилге келишиулери эски бла джангы  латин харифлени Kirilge kelişiwleri eski ba cangi latin harifleni

юлгюле эски латинден-eski latinden ulgule

3.Алфавитлени анализлери бла теджеулерим. Alfabetleni analizleri bla tecewlerim

Латин алфабет къайтарыуну сылтаулары-Latin alfabet qaytarıwnu sıltawları

Тил байлыгъыбыз-Til baylığıbız

Рейтинг@Mail.ru

  SpyLOG

Хостинг от uCoz