KavkazWeb

    

           al beti/ana sayfa manga maktup beri |

Бу бёлюмде окъурукъса:
Алан (къарачаймалкъар) тарихбла фольклорда атлары къалгъан Сылпагъарланы джигит уланларыны юсюнден тарих хапарла эм джырла.
Bu bölümde oquruqsa:
Alan (qaraçaymalqar) tarihbla fol’klorda atları qalğan Sılpağarlanı cigit ulanlarını üsünden  tarih haparla em cırla.
1.Ал сёз: 18-19 ёмюрледен къысха хапар
2.Тарих чыгъарыуну юсюнден
3.Сылпагъар сыры (генеалогиясы)

4."Джандар"- джыр версиялары эм тарихи
5."Татаркъан"-джырлары 
6.Доммайчы,Габий,Дебош- тарих хапарла
7."Баракъ" джыры эм хапары
8."Баракъ" Лайпанланы Сейитден хапар
9."Гапалау" джыр версиялары эм тарихи
10."Гапалау" Лайпанланы Сейитден хапар
11.Совет Союзну Джигити атдан къуру къалгъан Исмаил Джигит.

12.Танышма-сайт этгенни юсюнден.
13.Кайнакла-(источники информации)>>> хапарчыла эм китабла. 

14 Сылпагъар атны магъанасы хэм сыры.(эски 2002дж версия)
15.Зекерия, Солтанчыкъ+

 1.Al söz: 18-19 ömürleden qısha hapar
2.Tarih çığarıwnu üsünden
3.Sılpağar sırı (genealogiyası)

4."Candar"- cır versiyaları em tarihi
5."Tatarqan"-cırları
6.Dommayçı,Gabiy,Deboş- tarih haparla
7."Baraq" cırı em haparı
8."Baraq" Laypanlanı Seyitden hapar
9."Gapalaw" cır versiyaları em tarihi
10."Gapalaw" Laypanlanı Seyitdeen hapar
11.Sovet Soüznu Cigiti atdan quru qalğan İsmail Cigit

12.Tanışma-sayt etgenni üsünden
13.Kaynakla-(informatsia bergenle)>>> haparçıla em kitabla

14 Sılpağar atnı mağanası  hem  sırı.(eski 2002c versiya)
15.Zekeriya, Soltançıq+

  

 автор ахмад салпагаров © 2001-2004

  

created  by ahmad salpagarov © 2001-2004

Рейтинг@Mail.ru
Хостинг от uCoz